Tanit

Poemas en verso y/o en prosa de cualquier estructura y/o combinación.

Moderadores: J. J. Martínez Ferreiro, Rafel Calle

Avatar de Usuario
xaime oroza carballo
Mensajes: 3514
Registrado: Mar, 16 Oct 2012 11:56

Tanit

Mensaje sin leer por xaime oroza carballo »

TANIT (a Muller Mariña) 

Osmaron a choiva os cans 
				e a néboa trouxo a auga polos montes,
e cando parou o vento 
choveu arreo por riba das cores da outonía;
				choveu contra as arelas, estarrecidas, do soño.
...........................................................................................................................................
Fun esluí-los anceios no fume solene para honrar a Anadiomene;
e marchar de novo cara ao cantil da Muller Mariña,
		Tanit, maxestosa raíña da néboa, , 
		nas pedras do cantil do Cabo da Estaca, 
		Astarté do porto fenicio de Bares, nacida da escuma do mar.

Tres gorgonas na súa cabeleira
			converten, no cabo, en xógaras, para o coído do porto,
					aos mariñeiros que se atreven miralas, 
					e deixan un regueiro de holoturias 
						nas pucharcas salgadas da baixamar.
...........................................................................................................................................
Pagoume o cabaleiro 
			para que o levara polo máis afastado do cantil,
			preto do coído da Muller Mariña do Cabo da Estaca, 
							abofé difícil tarefa,
coma ensarillar seixos pígaros da fervenza nobre,
			ou ser quen de facer cun xiz no ar 
non xa un risco enxel, senón rebilicos coma xermolos das raizames dos ameneiros. 

			Entre nubeiros desesperados, que pasan sen deterse, 
					ser quen de facer no ar cun xiz, arabescos azuis.
...........................................................................................................................................
Na baixamar 
	deixaba o cabaleiro escritos na area mollada da praia 
								poemas de amor, 
								coma chíos desesperados, 
e o mar, lambendo o coído coa escuma das ondas, 
leváballos a Tanit, 
			e líallos o vento
					 zoando con voz poderosa.
.............................................................................................................................................
A filla da escuma dos mares trusgounos un ollo,
e as gorgonas da súa cabeleira, por miralas, converteron en pedra ao cabaleiro 
									no refuxio do cabo, 
						onde se encadean os ventos. 
Vino desaparecer 
e converterse nun coio; 
esvaeuse cun sorriso na faciana de puro paroxismo,
cara ao fato dos adoradores da beleza de Tanit, 
		que de un en un seguen chegando ao longo dos séculos e cantan, 
						axeonllados, uns contra os outros, 
								unha cantiga, xorda, 
								ominosa, 
								os días de mar de leva.
...........................................................................................................................................
Recendo fondo a terra mollada, a mofo e humidade, no canto do mar,

							recendo fondo, salgado, a algazo 
					no murmurio das ondas, nas escumas dos mares.
...........................................................................................................................................
Nas noites de mar tendida oio sotelar, xordo, o coído,
vivo loitando por alentar alén dos murmurios das xógaras xigantes 
						que van e veñen do fondo á tona do mar, 
										ú a escuma, 
					e soben ao cantil e baixan de novo ao fondo, 
						os laios que van e veñen, harmoniosos.
...........................................................................................................................................
Saín colle-lo vento e perdinme no ar coa verba núa,
no ceo do tempo quedaba o falcón 
					pendurando na néboa debullando rebilicos.
...........................................................................................................................................
Cando na noite as ondas de mar de fondo baixan na resaca, 
						bicando coa escuma as xógaras do coído,
								tremen as cantigas, negras, 
							nas gorxas dos mariñeiros.
...........................................................................................................................................
Agatuñando nas ondas polos ronseis da trona tola 
							parei beber na túa fonte fría.
...........................................................................................................................................
Teño que mante-lo coído arranxado 
					e coida-las holoturias 
						nas pucharcas salgadas da baixamar 
					coma tributo a pagar pola eternidade.
...........................................................................................................................................
De certo este era un cabaleiro lanzal, 
						un fermoso coio branco;
non vos podo dicir ben que foi do cabalo, 
					penso que o xantamos, 
								pero, xa non me lembro.
...........................................................................................................................................
Ú a Tanit o mar, na escuma das ondas os poemas de area levaba 
									lambendo o coído
e o vento líallos zoando con voz poderosa, 
						nas ondas de mar de fondo,
 
					eu ouvín salaiar de amor na noite o coído; 
						estarrecendo o ar mentres o mar muxía 

							e aloumiñaba as xógaras negras 
						nos peitos de Tanit, 
									a Muller Mariña.


Muíños 2022TANIT (la Mujer Marina) 

Olieron la lluvia los perros 
				y la niebla trajo el agua por los montes,
y cuando paró el viento 
llovió a destajo sobre los colores de otoño;
				llovió contra las ansias, estremecidas, del sueño.
...........................................................................................................................................
Fui a diluir los anhelos en el humo solemne para honrar la Anadyomene;
y marchar de nuevo hacia el acantilado de la Mujer Marina,
		Tanit, majestuosa, reina de la niebla,  
		en las piedras del acantilado del Cabo de la Estaca, 
		Astarté del puerto fenicio de Bares, nacida de la espuma del mar.

Tres gorgonas en su cabellera
			convierten, en el cabo, en cantos rodados, 
para el pedregal del puerto,
				a los marineros que osan mirarlas, 
					y dejan un reguero de holoturias 
						en las charcas saladas de la bajamar.
...........................................................................................................................................
Me pagó el caballero 
			para que lo llevara por lo más alejado del acantilado,
		cerca del peñascal de la Mujer Marina del Cabo de la Estaca, 
									difícil tarea,
como tramar piedras blancas de la cascada noble,
			o ser capaz de hacer con una tiza en el aire 
no ya un trazo sencillo, sino filigranas 
como brotes de las raíces de los alisos. 

			Entre nubes desesperadas, que pasan sin detenerse, 
		ser quién de hacer en el aire con una tiza, arabescos azules.
...........................................................................................................................................
En la bajamar 
	dejaba el caballero escritos en la arena mojada de la playa 
								poemas de amor, 
						como trinos desesperados, 
y el mar, lamiendo el peñascal con la espuma de las olas, 
a Tanit se los llevaba, 
			y el viento se los leía 
					 mugiendo con voz poderosa.
...........................................................................................................................................
La hija de la espuma de los mares nos hizo un guiño,
y las gorgonas de su cabellera, por mirarlas, 
convirtieron en piedra al caballero en el refugio del cabo, 
						donde se encadenan los vientos. 
Lo vi desaparecer 
y convertirse en un canto rodado; 
se desvaneció con una sonrisa en la cara de puro paroxismo,
hacia el cúmulo de adoradores de la belleza de Tanit, 
		que de uno en un siguen llegando a lo largo de los siglos 
y cantan, arrodillados, unos contra otros, 
						una cantiga, sorda, 
						ominosa, 
								los días de mar de leva.
Aroma fondo a tierra mojada, a musgo y humedad, cerca del mar,

			aroma fondo, salado, a algazo 
			en el murmullo de las ondas, en las espumas de los mares.
...........................................................................................................................................
En las noches de mar tendida oigo sollozar, sordo, al pedregal,
vivo luchando por alentar al otro lado de los murmullos de los cantos gigantes 
		que van y vienen del fondo a la superficie del mar, 
						donde la espuma, 
				y suben al acantilado y bajan de nuevo al fondo, 
				sus lamentos que van y vienen, armoniosos.
...........................................................................................................................................
Salí a coger el viento y me perdí en el aire con la palabra desnuda,
en el cielo del tiempo quedaba el halcón 
				colgando en la niebla, desgranando filigranas.
...........................................................................................................................................
Cuando en la noche las ondas de mar de fondo bajan en la resaca, 
		besando con la espuma las piedras del roquedal,
				se estremecen las cantigas, negras, 
						en las gargantas de los marineros.
...........................................................................................................................................
Gateando en las ondas por las estelas de la borrasca loca 
							paré a beber en tu fuente fría.
...........................................................................................................................................
Tengo que mantener el pedregal aseado 
			y cuidar las holoturias 
					en las charcas saladas de la bajamar 
					como tributo a pagar por la eternidad.
...........................................................................................................................................
De cierto era un esbelto caballero, 
						un hermoso guijo blanco;
no os puedo decir bien qué fue del caballo, 
					pienso que lo almorzamos, 
								pero, ya no me acuerdo.
...........................................................................................................................................
Donde a Tanit el mar, en la espuma de las ondas,
los poemas de arena llevaba lamiendo el cantil
y el viento se los leía  mugiendo con voz poderosa, 
						en las ondas de mar de fondo,
 
					yo oí sollozar
de amor en la noche al pedregal; 
					estremeciendo el aire mientras el mar mugía 

						y acariciaba los cantos negros 
						en los pechos de Tanit, 
									la Mujer Marina.


Muíños 2022

Trad:   Shaim et Alza
http://xaimeorozacarballo.blogspot.com.es/
xaime oroza
Avatar de Usuario
Julio Gonzalez Alonso
Mensajes: 13766
Registrado: Vie, 23 Nov 2007 20:56
Ubicación: Leonés en Vizcaya.
Contactar:

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Julio Gonzalez Alonso »

¡Dios, qué belleza de poema con todo el misterio de la leyenda hundiéndose en las edades del tiempo y la bruma de los relatos mitológicos! He pasado directamente a la lectura en castellano, dada su extensión, pero imagino que en gallego sonará aún mejor, si cabe. Abrazo y salud.
Avatar de Usuario
Israel Liñán
Mensajes: 4087
Registrado: Lun, 02 Mar 2009 0:38
Ubicación: Allá donde se cruzan los caminos...
Contactar:

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Israel Liñán »

Un poema muy hermoso Xaime, leí ambas versiones aunque no tengo ni idea de gallego, pero es un idioma del que me enamoré en su momento gracias a Luar na Lubre, me parece que tiene una musicalidad increíble.

Un abrazo.
Pilar Morte
Mensajes: 29625
Registrado: Mié, 09 Abr 2008 10:21

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Pilar Morte »

Un poema muy hermoso, con ese estilo tan tuyo, que me encanta y que distinguiría entre muchos. Me gustó mucho.
Abrazos
Hallie Hernández Alfaro
Mensajes: 19386
Registrado: Mié, 16 Ene 2008 23:20

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Hallie Hernández Alfaro »

Hermosísimo, querido compañero.
Para leer y guardar.

Felicitaciones sinceras y un abrazo grande.
"Algo, en este tan vasto como innecesario universo,
ha de tener sentido: ninguna ecuación diferencial
siente. Pero, se sabe, en el principio
fue dicho: hágase la luz; y abrimos los ojos."


Sub-jectum, Julio Bonal
Pablo Sales
Mensajes: 427
Registrado: Vie, 17 Dic 2021 16:07

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Pablo Sales »

Es un magnífico poema. Muchas gracias por tan inmensa obra de arte
Avatar de Usuario
xaime oroza carballo
Mensajes: 3514
Registrado: Mar, 16 Oct 2012 11:56

Re: Tanit

Mensaje sin leer por xaime oroza carballo »

Julio Gonzalez Alonso escribió: Vie, 14 Ene 2022 13:45 ¡Dios, qué belleza de poema con todo el misterio de la leyenda hundiéndose en las edades del tiempo y la bruma de los relatos mitológicos! He pasado directamente a la lectura en castellano, dada su extensión, pero imagino que en gallego sonará aún mejor, si cabe. Abrazo y salud.
Gracias, amigo mío. Lo leí el día dos de diciembre pasado, en la "Vieja Cárcel" de Lugo, un lugar muy especial lejos del mar, invitado por el Ayuntamiento que lo publicó en su revista de poesía "Xistral". Para mi fue algo muy emotivo dejar la huella de Tanit en aquel pozo, ahora remozado como sala de exposiciones, por cuyas paredes y calabozos se escurrían ecos de libertad añorada.

Un abrazo.
xaime oroza
Avatar de Usuario
xaime oroza carballo
Mensajes: 3514
Registrado: Mar, 16 Oct 2012 11:56

Re: Tanit

Mensaje sin leer por xaime oroza carballo »

Israel Liñán escribió: Vie, 14 Ene 2022 18:32 Un poema muy hermoso Xaime, leí ambas versiones aunque no tengo ni idea de gallego, pero es un idioma del que me enamoré en su momento gracias a Luar na Lubre, me parece que tiene una musicalidad increíble.

Un abrazo.
Buen oído, amigo mío. Gracias por tus palabras. Honrado por tu presencia que estimo de corazón.

Un abrazo.
xaime oroza
Avatar de Usuario
J. J. Martínez Ferreiro
Mensajes: 14093
Registrado: Lun, 19 Nov 2007 13:27
Ubicación: Santiago de Compostela

Re: Tanit

Mensaje sin leer por J. J. Martínez Ferreiro »

A épica da túa maxía nunca arrastrou tan forte e con tanto salitre os teus verso, que voan, margúllanse na espuma, bátense unha e outra vez contra as rochas.
Un traballo para disfrutar e escoitar unha e outra vez acompañado con ese xenio do acordeón que te acompaña.

Felicidades e unha forte aperta.
"Yo es otro" (Arthur Rimbaud)
Avatar de Usuario
Ana García
Mensajes: 2920
Registrado: Lun, 08 Abr 2019 22:58

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Ana García »

Salí a coger el viento y me perdí en el aire con la palabra desnuda,
en el cielo del tiempo quedaba el halcón
colgando en la niebla, desgranando filigranas.Salgo de tus poemas con la sensación de haber viajado en el tiempo. Escuchar tu música y tu potente voz es curativo, es terciopelo para el alma. Me veo saltando y danzando por tus bosques, me ayudan las cantigas y un estado de ánimo fuera del tiempo.
Gracias, mil gracias por escribir tan bonito.
Un fuerte abrazo.
Avatar de Usuario
Ramón Castro Méndez
Mensajes: 5767
Registrado: Mar, 17 May 2016 8:24

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Ramón Castro Méndez »

Muy hermosa propuesta, amigo Xaime. El mar, los acantilados, la bruma... un poema muy visual, esplendoroso y lleno de magia.
Noraboa.
Un fuerte abrazo.
"¿Dices
que te tortura el no poder escribir
o que
no puedes escribir porque estás torturado?
¿Dices
que estos tiempos te han convertido en un escéptico
o que
estos tiempos confirman tu escepticismo?

SAM SHEPARD
Avatar de Usuario
Marisa Peral
Mensajes: 9853
Registrado: Mié, 30 Jun 2010 19:06
Contactar:

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Marisa Peral »

xaime oroza carballo escribió: Vie, 14 Ene 2022 1:19


TANIT (la Mujer Marina) 

...........................................................................................................................................
Fui a diluir los anhelos en el humo solemne para honrar la Anadyomene;
y marchar de nuevo hacia el acantilado de la Mujer Marina,
		Tanit, majestuosa, reina de la niebla,  
		en las piedras del acantilado del Cabo de la Estaca, 
		Astarté del puerto fenicio de Bares, nacida de la espuma del mar.

Tres gorgonas en su cabellera
			convierten, en el cabo, en cantos rodados, 
para el pedregal del puerto,
				a los marineros que osan mirarlas, 
					y dejan un reguero de holoturias 
						en las charcas saladas de la bajamar.
...........................................................................................................................................
Me pagó el caballero 
			para que lo llevara por lo más alejado del acantilado,
		cerca del peñascal de la Mujer Marina del Cabo de la Estaca, 
									difícil tarea,
como tramar piedras blancas de la cascada noble,
			o ser capaz de hacer con una tiza en el aire 
no ya un trazo sencillo, sino filigranas 
como brotes de las raíces de los alisos. 

Muíños 2022

Trad:   Shaim et Alza
http://xaimeorozacarballo.blogspot.com.es/
Como siempre, amigo Xaime, es un gusto leer tus leyendas y cantigas.
Felicidades y gracias por la belleza.
Un abrazo.
—-
Marisa Peral Sánchez
Avatar de Usuario
Rafel Calle
Mensajes: 24263
Registrado: Dom, 18 Nov 2007 18:27
Ubicación: Palma de Mallorca

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Rafel Calle »

Muy bello y muy evocador trabajo, amigo Xaime, que, a mi juicio, tiene todos los pronunciamientos de tu mejor poesía.
Felicidades.
Abrazos.
Avatar de Usuario
Lunamar Solano
Mensajes: 6004
Registrado: Jue, 16 Abr 2009 21:22
Contactar:

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Lunamar Solano »

Tus letras transportan querido amigo... una atmósfera que envuelve y cautiva...
Un gusto volver a leerte...te abrazo con todo mi cariño...
Nancy
"Desde lo más simple surge la Esencia"
Avatar de Usuario
Ulises C.J.
Mensajes: 730
Registrado: Jue, 06 Ago 2020 18:07
Ubicación: Valencia (España)

Re: Tanit

Mensaje sin leer por Ulises C.J. »

En tu preciosa tierra, te han cantado esta leyenda los vientos. Preciosos alisos que están en tu estado interior.
Hay mucha belleza en lo que has escrito amigo.
Abrazos.
Responder

Volver a “Foro de Poemas”